پرسشنامه استخدامی

- تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی کند.

- در صورتیکه کارجو شرایط لازم را برای شغلی داشته باشد، از طرف کارفرما جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

اطلاعات فردی

اینجانب کلیه سوالات پرسشنامه، تستها و موارد درخواستی کارفرما را با دقت و با سلامت عقل مطالعه کرده، پاسخ داده ام و متعهد می شوم کلیه عواقب قانونی عدم پاسخگویی و یا ناصحیح بودن اطلاعات فوق را بدون هیچ شرطی پذیرفته، نسبت به آن مسئول خواهم بود. همچنین کلیه قوانین و مقررات سایت را مطالعه و موافقت خود را با این موارد اعلام می نمایم.